ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΙΚΕ 70€
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όνομα Εταιρίας:
Διακριτικός Τίτλος:
Δραστηριότητα:
Διεύθυνση: Τ.Κ.:
Περιοχή:
Πόλη:
Τηλέφωνο:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
ΓΕΜΗ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
ΟΝΟΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαλέξτε το όνομα για την ιστοσελίδα σας κατά σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή ονόματος προϋποθέτει την διαθεσιμότητά του:

1.).taxtool.gr
2.).taxtool.gr
3.).taxtool.gr


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εταιρεία με τα παραπάνω στοιχεία (για συντομία στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) δίνει εντολή στο taxtool.gr, το οποίο εκπροσωπείται από τον κ. Ούβα Αρθούρο (για συντομία στο εξής taxtool.gr) με βάση τα κείμενα και τους ισολογισμούς που έχει αποστείλει όπως:
Α) Να κατασκευάσει ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως αναρτημένο δείγμα.
Β) Να δημοσιεύσει-αναρτήσει στην εν λόγω ιστοσελίδα τον ισολογισμό(ή ισολογισμούς) ,τις δημοσιεύσεις καθώς και τα λοιπά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως αναρτημένο δείγμα.
Η κατασκευή της ιστοσελίδας καθώς και οι δημοσιεύσεις-αναρτήσεις θα γίνουν σύμφωνα με το αναρτημένο δείγμα. Η ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια καθώς και πληρότητα των δημοσιευμένων-αναρτημένων στοιχείων είναι αποκλειστική ευθύνη μόνο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και καμία ευθύνη δεν φέρει το taxtool.gr.
Υποχρέωση της εταιρείας σας είναι η αποστολή με email του ισολογισμού σας και τα κείμενα προς δημοσίευση μαζί με τα στοιχεία της εταιρεία σας. Καθώς και την παρούσα επιστολή με φαξ στο 211-8504261 όπως και το καταθετήριο εξόφλησης του συμφωνηθέντος ποσού των εβδομήντα 70,00 ευρώ.
Στοιχεία τράπεζας:
ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ 104-00-2786021953 ΙΒΑΝ : GR2701401040104002786021953
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΟΥΒΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
Η taxtool.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του καταθετηρίου εξόφλησης, να αναρτήσει στην ιστοσελίδα τον ισολογισμό και τα συμφωνηθέντα κείμενα στην μορφή την οποία μας έχετε αποστείλει χωρίς αλλαγές. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση διατήρησης της ιστοσελίδας σας ενεργή για ένα έτος από την ημερομηνία πληρωμής. Το τιμολόγιο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email σας. Η αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας σας θα πρέπει να γίνει απο εσάς. Η παρούσα προσφορά αφορά αποκλειστικά IKE